Kontakt

Fakturačná adresa

S-Automation s.r.o.
Ondrejovova 15
821 03 Bratislava
+421 907 218 493
office@sautomation.eu

Fakturačné údaje

IČO: 47204729
DIČ: 2023813836
IČ DPH: SK2023813836

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 90173/B

IBAN: SK1011000000002923897708

Kancelária

Trenčianska 57
825 10 Bratislava
+421 907 218 493

Nájdete nás v budove DRUTECHNA.

Napíšte nám